Traseul Coman din Umarul Galbenele

Premiera: Ionel Coman, Oscar Schobesch, 1940
3B, 5 A0, 6rp, 5 l.c. – pân? în strunga cu bolovan
Echipa: Iulian Costache, Cristea Dorin

Um?rul G?lbenele este peretele situat între firul v?ii G?lbenele ?i Hornul Coamei (în stânga) – Co?tila, Bucegi – fiind urcat pentru prima dat? în 1935, de c?tre echipa Niculae Baticu, Ion Trandafir ?i Dan Popescu, pe linia uria?ei fisuri frontale, vizibil? din valea G?lbenele, numit? ulterior „Fisura G?lbenele” (3A).


Traseul Coman (numit ?i „Muchia NE”), pleac? exact din strunga G?lbenele ?i merge pe creasta aerian? a Um?rului, pân? în strunga cu bolovan. De acolo, traseul se poate continua pe creast? pân? se iese în Brâna Mare a Co?tilei sau se poate coborî în rapel, în valea Scoru?i.

Pasajele aeriene, asigur?rile fixe rare ?i vechi, roca u?or friabil? ?i cele câteva por?iuni mai tehnice, solicit? alpini?tilor ceva mai mult? aten?ie. Este îns? un traseu frumos ?i spectaculos, aflat într-o zon? lini?tit? ?i deosebit?.

Lungimea 1: Intrarea este marcat? vizibil cu vopsea ro?ie. Se traverseaz? dreapta ?i dup? un scurt pasaj vertical de c???rare, se iese pe o pant? de stânc? ?i iarb?. Se merge pân? când se întind corzile. Se regrupeaz? pe o brân? larg?, la un piton mare.

Lungimea 2: Se traverseaz? în stânga, pe brân?, peste muchia stâncoas?, apoi se urc? pe o fa?? înclinat?, înierbat?, f?r? prea multe posibilit??i de asigurare. Por?iunea nu este tehnic?, dar necesit? aten?ie în alegerea prizelor. Se ajunge la baza a dou? fisuri verticale, pe o brân? stâncoas? din gresie. Aici se poate regrupa – dac? exist? frecare pe coard? .Se merge pe brâna de la baza fisurilor pân? la cap?tul ei, apoi se urc? pe un horn scurt, spre dreapta. Se continu? pe fa?a stâncoas? ?i înierbat? – f?r? asigur?ri fixe! – u?or spre dreapta, pân? reintr?m pe linia traseului, în lungimea a treia.

Lungimea 3: Din regrupare se traverseaz? stânga ?i se urc? pe o fa?? stâncoas? ?i înierbat?, unde nu exist? asigur?ri fixe. De aici, trebuie s? intr?m în fisura – horn care se deschide în fa?a noastr?, care este ?i pasajul cheie al traseului (5A0, 6rp). Intrarea în horn este surplombat?. Ne putem ajutam de pitoanele de la intrare (A0), ca s? ne putem „înfunda” în horn, îns? mai sus nu mai exist? nici o asigurare fix?. Se merge în ramonaj, regrupându-se dup? ce se iese din horn, u?or în stânga.

Lungimea 4: Se afl? chiar deasupra peretelui Um?rului G?lbenele, unde mai sunt câteva trasee frumoase de c???rare. Urc?m pe o fisur? horn, apoi travers?m în dreapta ?i ie?im pe creasta somital? a Um?rului, relativ îngust?. Continu?m câ?iva metri, pân? când creasta devine complet orizontal? ?i apoi identific?m cu u?urin??, în stânga jos, în buza unui horn, un piton cu bucl? de cordelin? pentru rapel. Aici regrup?m.

Lungimea 5: F?r? s? fie o lungime de c???rare propriu-zis?, traseul continu? printr-un rapel de-a lungul unei fisuri-horn, pe fa?a aerian? a Um?rului, exact deasupra Fisurii G?lbenele. Dup? aproximativ 10m, ajungem pe o brân? îngust? de gresie friabil?. F?r? s? ne scoatem din coard? – sub noi sunt aprox. 120m de perete! – travers?m ?i urc?m în stânga, pe o brân? ca un jgheab, care ne scoate în strunga cu bolovan.

Retragerea: Cei mai mul?i care ajung în aceast? strung?, prefer? s? se retrag? în rapel, direct în valea Scoru?ilor. Pentru rapel, exist? dou? pitoane destul de „obosite”, pe care este bine s? le leg?m între ele, dac? nu sunt deja înt?rite. Se poate coborî cu un singur rapel lung, dac? avem dou? corzi sau din dou? rapeluri scurte, cu o singur? coard?.

Este important de ?tiut c?:
– imediat dup? punctul de plecare în rapel, unde peretele devine vertical, trecem peste o zon? friabil?, cu bolovani instabili (risc de accidentare a celui de jos!); – dac? nu aranj?m bine coarda, se poate bloca la recuperare, tot în zona friabil? de schimbare a unghiului corzii.

De la baza peretelui, traversarea în firul v?ii Scoru?i este elementar?. Se coboar? pe fir, apoi se traverseaz? dreapta. În aproximativ 10-15 minute ajungem în strunga G?lbenele, locul de unde am început traseul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.